Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

laiklik nedir kısaca anlamı hakkında bilgi verirmisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Laiklik İlkesi Nedir Kısa Bilgi Laiklik Nedir Vikipedi Laiklik Nedir Sözlük Anlamı Laiklik
 • 5 üzerinden 4.99   |  Oy Veren: 451      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Laiklik Nedir Kısaca

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Laiklik Nedir Kısaca

  Laiklik : Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, fakat kimsenin inancına ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Kayıtsız Kullanıcı

  bu site çok iyi hep buraya giriyom ...


 5. Misafir Üye

  1. Laiklik :
  Konuyu lâik kelimesinin anlamlarını açıklayarak, ele alarak uzatmak istemiyorum. Kelimeler ve kurumlar nereden gelirse gelsin, başlangıçta hangi anlamları ve amaçları taşırlarsa taşısınlar farklı bir topluma geçişlerinde başka anlam kazanabilirler. Bu sebeple Atatürkçü düşüncede ve Türk toplumunda lâikliğin farklı ülkelerdeki uygulamalarından başka oluşuna şaşmamak lâzım.

  Türkiye’de lâiklik kendi özel şartları içerisinde gelişmiş ve yerleşmiştir. Bir bakıma kendine özgüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik tam anlamıyla modern içeriğe sokulmuştur. Türkiye laikliği, dünyada uygulanan laiklikten farklı olarak Kemalist bir çizgide ilerlemektedir.

  Laiklik: devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiptir ve bununla birlikte Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını, akılcılığı ve devletin; din ve vicdan hürriyetini tanımasını kapsar. Laiklik dini istismar etmemek ve dini istismar ettirmemek demektir.

  Türkiye Cumhuriyeti’ne demokratik, sosyal hukuk devleti olma özelliği kazandıran laiklik, her dine ve mezhebe bağlı bireylerin eşit haklara sahip olduğu, insan haklarına saygılı bir toplum düzeni gerektirmektedir. Laik düzende herkes vicdan, dini inanç ve düşünce özgürlüğüne sahiptir. Kimse, Dini, din duygularını ya da dince kutsal sayılan şeyleri, siyasal ya da kişisel çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanamaz. Demokrasinin temelini oluşturan laiklik olmadan, din ve vicdan özgürlüğünden kesinlikle söz edilemez.
  2. laiklik :
  Laiklik herkesin İnancını özgürce yaşamasını garanti altına almalıdır.
  Atatürk, laiklik anlayışını, kendi el yazısı ile kaleme aldığı "Medeni Bilgiler" kitabında, sadece din ve devlet işlerinin değil, dinin de siyasetten ayrılması ve yasaların dine göre değil, toplumun gereksinmelerine göre yapılması ilkelerine bağlamaktadır

  Atatürk, laikliğe geçilirken ülkede pek namuslu din adamları bulunduğunu fakat bazı gericilerin bu kişilerin sesini kısmak istediklerini sıklıkla dile getirmiştir. Laiklik gericiliğe bağnazlığa karşıdır

  Lâiklik ülkemizde, akılcı ve ilmî düşüncenin yerleşmesi, hurafelerin ve cehaletin ortadan kalkması, dine saygının artması, din istismarının önlenmesi, toplumsal bütünleşmenin güçlenmesi, inanç, mezhep ve tarikat ayrılıkları sebebiyle parçalanmanın önüne geçilmesi, düşünceye, saygının ve sevginin gelişip kökleşmesi. Bakımlarından önem taşır.
  Kişiler laik olur
  Buraya kadar olan kısımda devletin laik olmasından bahsettim birazda kişilerin laik olmasından bahsetmek istiyorum.
  Laiklik, hem bireyi hem de devleti ilgilendirir. Çünkü esas olarak, insanın ve toplumun dinsel ideolojiden özgürleşmesidir. Eğer birey laik değilse, devletin laik olması içi boş bir iddiadır. Evet, ‘Devlet Laik olur’ düşünce doğrudur, ama ‘Birey laik olmaz’ düşüncesi yanlıştır.
  Oysa birey de laik olur. Laik birey, eğer inanıyorsa inancını kendi özel yaşam alanında saklı tutan, başkasının inancıyla ilgilenmeyen, toplumsal ve kamusal alanın, din kurallarına değil, akla ve bilime dayanan evrensel kurallarla düzenlenmesini isteyen bireydir. Laik birey, dinin siyasal malzeme yapılmasına, dince kutsal değerlerin sömürülmesine, dinsel baskı ve dayatmalara izin vermez.
  Devlet, hem Laik, hem de bir dinden yana taraf olamaz. ‘Laik Devlet’, tüm dinsel inançlar karşısında tarafsız olmak ve tüm dinsel inançlara karşı eşit mesafede durmak zorundadır.
  Oysa birey açısından durum farklıdır. Birey hem laik, hem de isterse dinsel bir inanca sahip olabilir. İsterse de hiçbir dinsel inancı olmayabilir.
  Devlet ve birey arasındaki bu ince ayrıntıyı, farkı iyi kavramak gerekir. Çünkü birey vatandaşı olduğu Laik Devletin bir parçasıdır. Birey özel bir kişi olarak, devlet ve toplumla ilişkilerinde Laik olmalıdır. Aynı birey kendi özel alanında dinsel inanca sahip olmak ya da olmamakta özgürdür. Aslında laik olan, insandır; devlet değildir. Bu sıfat devlete sonradan atfedilmiştir.
  Hem laik Hem Müslüman olunur
  Nitekim laiklik bir din olmadığı içindir ki, Müslümanlıkla da öteki dinlerle de çelişmez ve karşı karşıya gelmez.
  Yani insanlar hem laik hem de Müslüman olabilir. Aynen hem laik hem Hristiyan; hem laik hem de Musevi olunabileceği gibi.
  Erdoğan’ın laik insan olmaz diyerek önce terimleri değiştirdiği, sonra kavramların içini boşalttığı, sonra onları, işine geldiği gibi yeniden tanımladığı açıkça ortadadır.
  Dilin en önemli ögeleri olan terim ve kavramların içlerinin boşalttığı, yozlaştırdığı, saptırdığı da görünen bir gerçektir.
  Kendini gizlemenin, akılları karıştırmanın en iyi yolu, toplumda genel geçer olan kavramlarla oynamak, onları alt-üst etmek, kendine özgü değişik ve zıt tanımlar yapmak, sonra da bu tanımlara göre kendini anlatarak, değişik kesimlere farklı imajlar vermektir.
  Laik insan nasıl olmalıdır
  Laikliğin kökeni malum "aydınlanma devrimi". Aydınlanma değerlerini benimseyen özümseyen insanlara "laik" denir.
  Bu değerlerin en birinci kıstası, dogmalarla beslenen "cemaat kültürü" yerine sorgulamaya açık "bireyi" öne çıkarmasıdır.
  Laiklik; en has tanımıyla "özgür bireye" dayanır. Bireyin olmadığı yerde; laiklik diye bir şey olmaz.
  Laiklik bireyin "inanç dünyasıyla" ilgilenmez: "inanıyor musun? İnanmıyor musun? Dinin beş şartını yerine getiriyor musun, getirmiyor musun? İçki içiyor musun, içmiyor musun?" ... Gibi sorular laiklik savunucularının ilgi alanına girmez. Kendisini laik diye tanımlandıran kişi için asıl olan kıstas bireyin "inanç sahibi" olup olmaması değil, "birey" olup olmamasıdır.
  Laik bir birey kendi dininden olan bir başka bireye nasıl davranıyorsa kendi dininden olmayan bireye de öyle davranır. Kimsenin dini inancını sorgulamaz. Herkesin istediği dine inanma hürriyetine saygı duyar.
  Laik bireyler; insanların dini inançlarını, duygularını kullanarak prim elde etmeye çalışmaz.
  Laik insan, Kendini geliştirmiş, bilgili, ötekileştirmeyen ve toplumda kutuplaşmaya izin vermeyen insandır.


 6. Misafir Üye

  laiklİgı yazan kisıye saol


 7. Misafir Üye

  Din işleri ile devlet isleri ile devlet islerini ayri tutmak


 8. Misafir Üye

  Çok teşekkürler çok güzel ve işime yaradı


 9. Misafir Üye

  Çok teşekkürler. Bu benim ev ödevimeee yardımcı oldu


 10. Misafir Üye

  din ve devlet islerinin birbirinden ayrılmasıdır.


 11. Misafir Üye

  Bir Müslüman Şeriat kanunlarına uygun yaşamak zorundadır Şeriat Allah(c.c) nun bizim hayatımıza belirlediği kuralların tümünü kapsayan kurallar bütünüdür. Eğer insan kelimeyi şehadet getiriyorsa Şeriata uygun yaşamak zorundadır. Eğer Şeriata uymayıp laik'like uyuyorsa tağut'a inanmış demektir. Tağut: Allah (c.c)'den başka inanilan bütün ilahlara bütün nesnel ve öznel her şeydir. Allah yar ve yardımcımız olsun Müslümanlar.


 12. Misafir Üye

  Çok. iyi. bir. site. tebrikler.


 13. Misafir Üye

  kısaca laiklik ilkesi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş