Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

anlamlarına göre sözcükler nelerdir konu anlatımı lazım Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Anlamlarına Göre Cümle Çeşitleri Deyimleri Anlamlarına Göre Sınıflandırma Anlamlarına Göre Deyimlerin Gruplandırılması Anlamlarına
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Anlamlarına Göre Sözcükler

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER

  Kelimelerin taşıdıkları anlamları maddeler hâlinde sıralayalım.

  1. GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM)

  Bir sözcüğün akla getirdiği ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir.

  Meselâ, "ağız" dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. "göz" kelimesi de öyle.
  Gemi battı.( Bir nesnenin sıvının içine gömülmesi, dibe inmesi, sıvıyla kaplanıp görünmez olması )
  Çocuk, daha konuşamıyor. (Düşüncesini anlatamamak)
  Çocuğun kolu kırılmıştı. (Organ)
  Soğuktan su boruları patlamış.
  Ayağında eski bir spor ayakkabı var.
  Biraz sonra toprak bir yola girdik.
  Kanadı kırık bir martı gördüm.
  Soğuk sudan boğazı şişmişti.
  Yataktan kalkarken başımı duvara çarptım.
  Dün gece erken yattım.
  Sıcak çorbayı içince rahatladım.
  Dolaptan temiz elbiselerini çıkardı.
  Ahmet'in burnu iyi koku alır.
  Ağzında yaralar oluşmuştu.
  Elini hırsla masaya vurdu.
  İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi.
  Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı.

  2. YAN ANLAM

  Temel anlamıyla bağlantılı olarak ikincil veya değişik anlamlarına yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.
  Temel anlam:Gemi battı.( Bir nesnenin sıvının içine gömülmesi, dibe inmesi, sıvıyla kaplanıp görünmez olması )
  Yan anlam: Güneş battı. (Güneşin görünmez olaması)
  Meselâ "göz" dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama "iğnenin gözü", "çantanın gözü", masanın gözü" tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.
  Meselâ, "düşmek" kelimesi "Meyveler tek tek yere düştü" cümlesinde temel anlamda; "Çocuğun pantolonu düşüyordu", "Bu yılın ilk karı düştü" ve "Kavakların gölgesi yola düştü" cümlelerinde yan anlamdadır.
  Çocuklar, bulunduğumuz odaya da dalmışlardı. (Bir yerin içine girmek)
  Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar. (arka taraf)
  Gülün tomurcukları sabahleyin patlamış.
  Uçağın kanadı havada parçalanmış.
  Başı kırık bir çiviyi sökmeye uğraşıyor.
  Bu dalda başarılı olabileceğimi sanıyorum.
  Köprünün ayağına bomba koymuşlar.
  Şişeyi boğazına kadar doldurdu.
  Kapının kolunu kırınca babamdan azar işittim.
  Benim yetiştirdiğim öğrenciler daha başarılı.
  Yokuşun başına kadar koştuk.
  Somutlaşma ve soyutlaşma: Dilimizde kelimeler sadece bir anlamda kullanılamaz. Yani bir kelime birden fazla yerde ve çok farklı anlamlarda kullanılabilir. Onun için somutlaşma ve soyutlaşma, dilimizdeki kelimeler için her zaman mümkündür. Somut anlamıyla "geçilen yer" demek olan "yol" kelimesi "yöntem, metot" anlamına gelerek soyutlaşmıştır.
  Yakıştırmaca: Kendi adı olmayan ya da adı olduğu hâlde bilinmeyen varlıklar çeşitli özellikleri nedeniyle uygun olan kelimelerle adlandırılır. Buna yakıştırmaca denir. Uçağın kanadı, masanın gözü, ayakkabının burnu vb

  3. MECAZ ANLAM

  Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.
  Bu konuyu bir daha açmayacağım.
  İşsizlik sorunu hükümeti terletecek.
  Derdim çoktur, hangisine yanayım.
  Doktora boş gözlerle bakıyordu.
  Bu şarkıya bayılıyorum.
  Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.
  Yakında savaş patlayacak.
  Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk.
  İnce işlere aklım pek ermiyor.
  Kitapları taşırken kolum koptu.
  İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
  Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
  Onun pişkinliğine bir anlam veremedik.
  Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.
  Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir.
  "Kurban olam, kurban olam
  Beşikte yatan kuzuya" (açık istiare)
  "Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor." (kapalı istiare)
  İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.)
  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
  Saçını kestir demedim mi?
  Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek.
  Ayağını çıkarmadan girebilirsin.
  Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor.
  Orhan Veli'yi okur musun?

  4. DEYİM ANLAM

  Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar.
  Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun?
  Kendi düşüncelerinde ayak diriyordu.
  Korktuğu başına gelmiş, arabası bozulmuştu.
  Her gördüğüne dudak büküyordu.
  Senin yaptığın pire için yorgan yakmak.
  İki genç adam boğaz boğaza geldi.
  Olur olmaz konularla baş ağrıtmayı seversin.
  Bu şekilde anlatırsanız aklı yatar.
  Sonunda korktuğumuza uğradık, çocuk kayboldu.
  Matematiği aklım almıyor.
  Çocuk ağzı açık beni dinliyordu.
  Öğrenciler, beni can kulağı ile dinliyordu.
  Hiçbir işte dikiş tutturamamıştı.
  Bizimkinin iyice çenesi düştü.
  Göze girmek için her şeyi yapıyor.
  İşin ağırlığın gözümüzü korkutmuştu.
  Bu soruya kafa yormanı istemiştim.
  Çocuk eli uzun biri, cüzdanımı almış.
  Burası çok ayak altı, şurada duralım.
  Deyimlerin özellikleri:
  a) Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, herhangi biri atılamaz, yerlerine başka kelimeler konulamaz.
  Meselâ "yüzün ak olsun" yerine "yüzün beyaz olsun" denilemez,
  "ocağına incir ağacı dikmek" yerine "ocağına çam ağacı dikmek" denilemez,
  "ayıkla pirincin taşını" yerine "ayıkla bulgurun taşını" denilemez,
  "dilinin altındaki baklayı çıkar" yerine "dilinin altındaki şekeri çıkar" denilemez,
  "tüyleri diken diken ol-" yerine "kılları diken diken ol-" denemez.
  Ama istisnalar yok değildir: "baş başa vermek" ve "kafa kafaya vermek" gibi.
  Araya başka kelimeler girebilir:
  "Başını derde sokmak" Başını son günlerde hep derde soktu.
  b) Deyimler kısa ve özlü anlatımlardır. Az sözle çok şey anlatırlar: "Çam sakızı çoban armağanı", "dili çözül-", "dilinde tüy bit-", "dilini yut-"
  c) Deyimler en az iki sözcükten oluşurlar. Bu özellik deyimi mecazdan ayırır.
  1. Ya kelime öbeği ve mastar şeklinde olurlar:
  ağzı açık, kulağı delik,
  eli uzun, kaşla göz arasında,
  bulanık suda balık avla-, dikiş tutturama-,
  can kulağı ile dinle-, köprüleri at-,
  pire için yorgan yak-, pişmiş aşa su kat-,
  kafayı ye-, aklı alma-,
  akıntıya kürek çek-, ağzı kulaklarına var-,
  bel bağla-, çenesi düş-,
  göze gir-, dara düş-,
  2. Ya da cümle şeklinde olurlar ki bunların bir kısmı gerçek olaylara yada öykücüklere dayanır.
  Yorgan gitti, kavga bitti.
  Dostlar alışverişte görsün,
  Çoğu gitti azı kaldı,
  Allah bana ben de sana,
  Atı alan Üsküdar'ı geçti,
  Tut kelin perçeminden,
  Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı,
  Kızım sana söylüyorum, gelinim sen alın.
  Ben diyorum hadımım, o soruyor kaç çocuğun var?,
  Ne şiş yansın ne kebap,
  Fol yok yumurta yok ..
  d) Deyimler özel anlamlı sözlerdir. Deyimler genel yargı bildirmezler. Deyimler bir kavramı belirtmek için bulunmuş sözlerdir. Öğütte bulunmazlar. Atasözleri ise genel anlamlı sözlerdir. Ders vermek, öğütte bulunmak için ortaya konulmuşlardır. Deyimle atasözünü ayıran en önemli nitelik budur. Meselâ: "İşleyen demir ışıldar" atasözüdür. Çalışmanın önemini anlatmaktadır. Bu yargı dünyanın her yerindeki insan için geçerlidir.
  e) Deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanmışlardır. Çantada keklik, ağzı açık, kulağı delik, abayı yakmak, devede kulak, hapı yutmak, fol yok yumurta yok, hem nalına hem mıhına, ne şiş yansın ne kebap, ben diyorum hadımım, o soruyor kaç çocuğun var?
  Bazı deyimler ise anlamlarından çıkmamışlardır: Çoğu gitti azı kaldı, ismi var cismi yok, adet yerini bulsun, Allah bana ben de sana, yükte hafif pahada ağır, özrü kabahatinden büyük, dosta düşmana karşı, iyi gün dostu, canı sağ olsun ..
  f) Deyimler cümlenin öğesi olabilir, cümlede başka görevler de alabilir:
  Üzüntüsünden ağzını bıçak açmıyordu. (Yüklem)
  Damarıma basmadan konuşamaz mısın? (Zarf tümleci)
  Aslan payı ona düştü. (Özne, isim tamlaması)
  O, dik kafalı biridir. (sıfat tamlaması, sıfat)
  g) Kafiyeli deyimler de vardır:
  Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı

  5. TERİM ANLAM

  Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.
  Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.
  Örnek: kök, mısra, muson.
  "yüklem, özne, kök, zarf", dil bilgisi terimleri; "üçgen, daire, çap", kelimeleri de geometri terimleridir.
  Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.
  Örnek: "Budala" kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir.
  Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.
  Boğaz'ı geçip Karadeniz'e ulaştık.
  Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
  Ağacın kökleri çok derinde.
  Üçgeninaçıları toplamı 180'dir.

  6. ARGO ANLAM

  Sadece belli bir topluluk ya da meslek tarafından kullanılan özel sözcüklerden oluşan dile argo denir.
  Argo, dil içinde bir dil gibidir.
  Külhanbeylerinin anlaşma vasıtası da denebilir. Küfürle karıştırılmamalıdır.
  Argonun varlık sebebi kolay ve çekici anlatımı yakalama isteğidir.
  Şekil ev anlamda ölçüsüzlük ve mübalâğa esastır.
  Bağımsız ve sorumsuz yaşayışın dilidir de denebilir.
  Dışa dönüklük, boşalma, rahatlama argoda sınırsızdır. Her şeye küfür kelimeleri kullanmadan küfredilir.
  "Canına yandığımın dünyası" gibi.
  abdestini vermek: azarlamak
  aklına tükürmek: birinin düşüncesini beğenmemek
  röntgenci: kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek
  piliç gibi: güzel ve sevimli kız
  mektep çocuğu: acemi, toy
  zokayı yutmak: aldatılıp zarara sokulmak
  yutmak: iyice eksiksiz olarak öğrenmek
  arakçı: hırsız
  bal kabağı: aptal, beyinsiz
  torpil, moruk, çakmak (sınıfta kalmak), asılmak...

  7. SOYUT ANLAM

  Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir.
  Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik...

  8. SOMUT ANLAM

  Beş duyu organında biriyle algılanabilen, maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere somut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de somut anlam denir.
  Ağaç, taş, ev, mavi, soğuk, su, masa, yol, yürümek, koşmak...
  Soyut anlamlı kelimeler mecazlı kullanılarak somuta aktarılabilir.
  "Yazınızda kuru bir anlatım görüyorum."
  "Adam yıldızlara basa basa yürüyordu."

  9. GENEL ve ÖZEL ANLAM

  Genel anlamlı kelimeler birden fazla kelimeyi bünyesinde bulunduran, birden çok türü kapsayan kelimelerdir. Özel anlamlı kelimeler ise daha dar bir anlamı, kesin ve net olarak anlatır. Anlam özelleştikçe kesinlik de artar.
  Varlık-canlı-insan-Ahmet
  Metin-paragraf-cümle-kelime-hece-harf 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş